21 d’oct. 2016

EL FINAL DE LA CASTANYADA I DISFRESSAR-SE PER A L’APOCALIPSI (per SHAINA JOY MACHLUS)
La Castanyada torna a ser aquí i ja sabeu què vol dir...

És temps perquè una tradició local sigui aixafada per l’ensucrada apropiació nord-americana d’un ritual pagà. Halloween! Nosaltres, els nord-americans realment sabem com mantenir l’interès de la canalla de totes les edats… Barreja llaminadures industrials amb disfresses de polièster i tindràs un fenomen mundial contra el que ningú no pot competir. Ni tan sols les humils paradetes de castanyes i moniatos tenen opció quan l’alternativa és vestir-se com un pirata i atipar-se de xocolatines empaquetades individualment.

Les generacions més joves estan combinant cada vegada més aquestes dues festes o fins i tot abraçant-se a la primera carbassa decorada que troben tot acomiadant-se de la Castanyada. És Castaween el millor dels dos móns o una senyal que arriba l’apocalipsi?

Tinc tota una vida d’experiència als Estats Units amb Halloween. I sóc aquí per informar-vos que hi ha una tradició tan antiga com la de disfressar-se per Halloween i és la de fer-ho amb les disfresses més racistes, sexistes i classistes. Ara que sóc al meu tercer any de vida a Catalunya celebrant la Halloweenyada, puc dir que estic entrenada internacionalment per portar les meves habilitats a un nou nivell.

Sóc aquí per compartir amb vosaltres les més horribles disfresses, aquelles que només la gent blanca podria atrevir-se a mostrar en espais públics i sentir-se’n còmode. Amb inspiració nord-americana i, per desgràcia, molt aviat a algun Castaween prop teu (i si no, només cal esperar a Carnaval)...

L’INDI O LÍNDIA

Una ploma ben posada i uns mocassins. Simple, sexy i racista. Què més es pot demanar? Que aquestes paraules de nadius americans no et confonguin, perquè aquesta disfressa et mostra en comunió amb la Mare Terra i les seves millors creacions:

“Com podem esperar suport generalitzat per a la sobirania, l’auto-determinació, la construcció d’una nació, l’educació controlada per tribus, sanitat i llocs de treball, quan el 90% dels americans ens veu com un estereotip unidimensional? Ja sigui situat al passat històric o, encara pitjor, situat a la seva imaginació? Jo crec que no podem i per això és preocupant Halloween.”

O potser:


“Ja que els blancs tenen una llarga història d’extermini sistemàtic i de fer fora de la seva terra els nadius americans, és força merdós disfressar-se com un estereotip sexy i poc acurat i emborratxar-se.”
EL/LA “RAPPER”

Mai has hagut de lluitar personalment contra el racisme? No tens ni un amic o conegut negre? No tens ni idea sobre la història i orígens del hip hop com a forma de combatre la opressió blanca? Fas servir la "n-word" lliurement en el teu cercle d’amistats exclusivament blanques? Insisteixes constantment en que òbviament no ets racista? Doncs aquesta és la teva disfressa.

Perquè no és suficient que haguem saquejat la música negra des del rock and roll fins al hip hop. Riguem-nos també de l’estereotip de la cultura a la qual robem constantment la inspiració. Cadenes d’or, gorres cap enrere, grans arracades d’anella, pantalons amples, fins i tot alguna visible decoració dental. No importa que la població negra estigui sent assassinada als carrers pel seu perfil racial, perquè quan ho fan els blancs és hilarant. Thug life!

Avís: et poden prendre per membre de P.A.W.N. Gang.EL QUE SIGUI AMB CARA FOSCA

Puc suggerir vestir-se com les mascotes de Conguitos o Ron Negrita? Espanya és un país de tradició i orgull, i aquestes dues campanyes en són símbols. Per què canviar un símbol que ha estat utilitzat des de sempre? Només perquè sigui increïblement ofensiu i faci servir estereotips que fins i tot el Ku Klux Klan s’avergonyiria de fer servir com a publicitat? Aquesta Halloweenyada, demostrem com la història demostra que mai s’equivoca.L’ENCANTADOR DE SERPS, TAMBÉ CONEGUT COM EL TALIBAN, TAMBÉ CONEGUT COM EL MEMBRE D'ISIS, TAMBÉ CONEGUT COM LA PERSONA QUE ET VEN FRUITA I VERDURA

Embolica’t el cap amb una mica de tela i ja tens una disfressa trending topic. Per aquesta disfressa no recomanem pintar-te la cara fosca, perquè podries ser arrestat, algú et podria intentar comprar cervesa o podries ser assaltat verbal o físicament per algú que es pensi que ets de la regió de Marrokistan. Mantén la pell blanca i mantindràs els teus drets.LA GEISHA

No està clar si és una cosa xinesa, japonesa o coreana… però són bàsicament el mateix, no? Només cal que vegis l’èxit que va tenir la Katy Perry quan va lluir el seu look de geisha a la catifa vermella:


“El tema és que mentre una galleda de loció desmaquillant podrà netejar la cara de la Perry, res pot eliminar la degradant i perjudicial iconografia de la percepció que té occident de les dones asiàtiques. Un estereotip que les presenta com servils, passives, adoradores incondicionals dels seus homes, disposades a pagar qualsevol preu i a patir qualsevol tipus d’abús per tenir-los contents.”
-Jeff Yang per The Wall Street JournalEL/LA RASTAFARI

Tothom sap que escoltar reggae (Bob Marley) i fumar herba et converteix en Rastafari. Celebra la seva visió de justícia política per la gent negra posant-te una perruca de rastes de llana (o potser ets suficientment avançat/da com per ser un/a blanc/a amb rastes reals). Facis el que facis, ignora les paraules d’aquestes persones negres:

“No sé per què la gent blanca decideix portar rastes, però sembla que hi ha unes quantes raons. Si portes rastes com una apreciació de la cultura negra, al perpetuar el privilegi blanc, no estàs fent mal a la diàspora negra? Si realment t’importéssim els negres i no només la nostra cultura, no voldries portar rastes.

Segon, si portes rastes perquè “és guai”, llavors estàs perpetuant el privilegi blanc i has decidit ignorar bona part de la història contemporània. Crec en la igualtat i per això lluito. M’encantaria poder dir que “ho podem compartir tot” com si fóssim iguals, però no ho som. Apropiar-se de la cultura negra i perpetuar el privilegi blanc no ens portarà a la igualtat.”
HOMES DISFRESSATS DE DONES

Un vestit i uns pits falsos, això és tot el que necessites per ser una dona! Qui hauria dit que fos tan simple i graciós! Assegura’t de fer que la gent et magregi els pits falsos per perpetuar la cultura de la violació i la propietat dels homes sobre els cossos de les dones. En un moment en el que “dona” es considera un tipus de disfressa, està clar que vivim en un món de total igualtat! Afegeix-hi una miqueta d’odi a les dones grasses, i seràs la reina de Castaween!

El millor és que et pots treure la disfressa quan vulguis i no caldrà que et preocupis per coses com que et paguin menys, et violin, ser assetjada verbalment al carrer o a la feina, tenir pressions sobre el cos, violència domèstica, o altres sexismes quotidians d’aquests dels que les feministes boges sempre s’estan queixant.
Cada dia és el dia del privilegi blanc, però en aquest dia especial aconseguim mostrar al món que nosaltres els blancs podem agafar el que vulguem de qualsevol cultura, sempre que vulguem. I qui digui el contrari és òbviament antipàtic, massa sensible i es pren la vida de manera massa seriosa. Perquè a veure, quan és que riure’s d’una altra cultura no ha portat coses meravelloses?

Et costa triar entre totes aquestes sorprenents idees? No pateixis, Carnaval està aquí mateix.

Alguna preferència que m’hagi deixat? Afegiu-la aquí baix!

No estàs segur/a si la teva disfressa és suficientment racista? Aquí tens un diagrama molt útil.


---------- TEXT ORIGINAL EN ANGLÈS ---------

THE END OF LA CASTANYADA AND DRESSING-UP FOR THE APOCALYPSE

It’s La Castanyada time again, and you know what that means…

Time for a local tradition to be trumped by a sugary North American appropriation of a pagan ritual. Halloween! We North Americans really know how to get kids of all ages hooked… add some commercially produced candy with some polyester costumes and you’ve got yourself a worldwide phenomenon with which no one can compete. Not even the humble chestnut and sweet potato stands a chance when you can dress as a sexy pirate and gorge yourself on individually wrapped chocolates.

Younger generations are increasingly combining these two holidays or even sometimes grabbing the nearest jack-o-lantern and forfeiting La Castanyada altogether. Is Castaween the best of both worlds or a sign the apocalypse may be upon us?

I’ve got a lifetime of experience in the USA with the great Halloween. I’m here to inform you that almost as ancient as dressing-up for Halloween is the tradition of sporting totally offensive racist, sexist, classist costumes. Now that I’m in my third year living in Catalunya celebrating Halloweenyada, I’ve got international training to bring to the ‘taula’, taking these costume skills to a whole new level.

I’m here to share with you the most horribly amazing costuming that only white people would have the audacity to feel comfortable flaunting in public spaces. Inspired by the USA and unfortunately most likely coming soon to a Castaween near you (and if not, all you have to do is wait for Carnaval)...

THE INDIAN

One well-placed feather and some moccasins. Simple, sexy and racist, what more could anyone ask for? Don’t be fooled by words like these of Native people, this costume says that you’re one with mother earth and all her hottest creations:


“How can we expect mainstream support for sovereignty, self-determination, Nation Building, tribally-controlled education, healthcare, and jobs when the 90% of Americans only view Native people as one-dimensional stereotypes, situated in the historic past, or even worse, situated in their imaginations? I argue that we can’t–and that, to me, is why Halloween matters.”  

Or


“Since white people have a long history of systematically exterminating and driving Native Americans off their own land, it’s pretty shitty to dress up as an inaccurate, ‘sexy’ stereotype of a Native American and get wasted.”  THE RAPPER

Never had to personally struggle against racism? Don’t have a single black friend or acquaintance? Have no idea about the history and origins of hip hop being to combat white oppression? Use the n-word freely in your all-white circle of friends? Constantly insisting that you’re obviously not a racist? Then this is the disguise is for you!

Because it’s not enough we’ve stolen black music all the way from rock and roll to hip hop. Let’s mock the most stereotypical fashion we all continually steal inspiration from too. Gold chains, backwards hats, big hoop earrings, baggy pants, maybe even the notorious tooth ‘grill’. It doesn’t matter that black people are being shot in the streets for racial profiling, because when white people wear it, it’s hilarious. Thug life!

Warning: likely to be confused for member of P.A.W.N. GANG.ANYTHING WITH BLACK OR BROWN FACE

May I suggest dressing as the Conguitos or Negrita Rum mascot? Spain is a country of tradition and pride, and these two marketing campaigns are both. Why change a symbol that’s been used for ages only because it’s incredibly offensive and utilizes cartoon stereotypes that even the KKK are embarrassed to use publicly? This Halloweenyada, let’s prove that history proves that history is never wrong.THE SNAKE CHARMER, ALSO KNOWN AS THE TALIBAN FIGHTER, ALSO KNOWN AS THE ISIS MEMBER, ALSO KNOWN AS THE PERSON WHO SELLS FRUIT AND VEGETABLES

Wrap some fabric around your head and you have the trending topic costume. For this disguise we don’t recommend painting your face brown because you could wind up being arrested, having someone try to buy beer from you, and verbally or physically assaulted if someone really thinks you’re from anywhere around the Morrocistan region. Keep your white skin and keep your rights.THE GEISHA

It’s unclear if this is a chinese, japanese, or korean thing… but they’re basically all the same, right? Just look how successful Katy Perry was when she sported her own Geisha look on the red carpet:

"The thing is, while a bucket of toner can strip the geisha makeup off of Perry’s face, nothing can remove the demeaning and harmful iconography of the lotus blossom from the West’s perception of Asian women — a stereotype that presents them as servile, passive… unconditional' worshippers of their men, willing to pay any price and weather any kind of abuse in order to keep him happy." 
-Jeff Yang for The Wall Street JournalTHE RASTA MAN

Everyone knows listening to reggae (Bob Marley) and smoking weed makes you a Rastafarian. Celebrate Bob Marley’s vision of political justice for black people by throwing on a wig of yarn dreads (or maybe you’re advanced enough to have real-life actual white people dreadlocks). And whatever you do, ignore the cries like these of black folks with locked hair:

“Now, I don’t know why white people choose to wear dreadlocks, but there seem to be a few reasons. If you wear dreadlocks as an appreciation of black culture, than by wearing dreadlocks and perpetuating white privilege as a result then aren’t you actually harming the black diaspora...? If you truly cared for black people and not just our culture you wouldn’t want to wear dreadlocks. 
Secondly, if you wear dreadlocks because it “looks cool” then you’re still perpetuating white privilege and you’ve chosen to be ignorant of the significant contemporary history. I believe in equality and I am an advocate for it. I would love to be able to say “we can all share everything” as if we are equals, but we are not. Appropriating black culture and perpetuating privilege will not get us there.”


MEN DRESSING AS WOMEN

A dress and some fake breasts, that’s all it takes to be a woman! Who knew it was so simple and hilarious! Make sure to prompt other people to squeeze your fake boobs to really perpetuate rape culture and male ownership over women’s bodies. In a time when ‘woman’ is considered a costume category, it’s clear we’re living in world of total equality! Add in a dash of fat hate, and you’ll be the queen of Castaween!

The best part is you get to take the disguise off whenever you want and never have to worry about things like being paid less, rape, being verbally harassed on the street or at work, body issues and pressures, domestic violence, or other everyday sexisms that those crazy feminists are always complaining about.Every day is white privilege day, but on this special day we get to really show the world that we white people can take whatever we want, from whatever culture, whenever we want. And anyone who says anything differently is obviously just not nice, too sensitive, and takes life too seriously. I mean, when has mocking another culture lead to something not awesome!?

Having a hard time choosing between all these amazing ideas? Have no fear, Carnaval is right around the corner!

Any favorites I’ve missed? Add them below!

Not sure if your costume is racist enough? Here’s a handy flow chart.Fotografia de portada: Eduard J. Montoya 
Text: Shaina Joy Machlus 
Traductor: Cristian Pallejà
Correcció: Pol Camprubí