18 d’oct. 2016

EXOTÈRIC CONTINENT / CONT EXT - RESIDUALExotèric Continent / Cont Ext
Residual
Any: 2016
Discografica:
ALTRE


Residual; una (de)construcció d’un principi d’esperança que et recull en la primera escolta i et porta a una zona d’atencio-en tensió-de consciencia plena i a una reflexió introspectiva contundent. Sempre amb una poètica elevada, in crescendo, que fins i tot en la desena escolta encara es pot fer més clara. Una “fredor" empàtica, certament, però verdadera. És amb aquest treball com el nou segell català ALTRE enceta el seu recorregut amb una nova entrega del barceloní Arnau Sala. Sota el títol s’amaga una declaració d’intimitat, i aquesta té una tirada limitada de 200 copies. Un 7” que presenta una cara A, firmada per Exotèric Continent i una cara B, firmada per Cont Ext.
El seu treball remet a diferents valors i conceptes que solen anar lligats a la condició de l’experiència humana. És així com es converteix en una consciència explorada i retratada a través del so, i en aquest cas la de Residual és apocalíptica. Des de l’experimentació, hi ha una posada en escena d’un espai-temps que planteja/afirma/invoca/prediu un estat de crisis previ a una pausa o un buit. És una revelació presentada de forma simbolicament dividida, traçada bidireccionalment. Dues aparicions que amplifiquen i analitzen, que poden repudiar, però també busquen reconciliar-se amb el concepte d’humanitat i sobretot amb un mateix. Per aquells qui coneguin Continent, una de les seves obres publicades el passat desembre pel segell Ànomia, veuran que Residual és una peça consegüent del puzzle en aquesta marea conceptual. 

L’Arnau ens ofereix diferents eines de lectura sensitiva: per una part, la seva recurrent atmosfera mental blavosa en l’aparell visual. Per altra, ens situa contextualment a través d’una cita de la Rosi Braidotti en la era de la hiperconectivitat, la mediació tecnologica, i consegüentment en un estat de dubte i contradicció: una panhumanitat que com diu la mateixa filòsofa, està electrónicamenteconnectada, però a la vegada més fragmentada que mai. És en aquesta dimensió on Exoteric Contintent i el seu alter ego Cont Ext dialoguen madurament. El segon es reapropia del que el primer ha descartat, de manera que es retroalimenten en la lírica. 'Humanista' es recrea en les derives emocionals a través d’un inici de percusións i bateries casi “jazzístiques”, de caire també quasi èpic, al que persegueixen unes rafagues, unes disonancies sintetitzades, teixits sonors electrónics, melodies inquietants i efèctes amb cinta magnètica que ho volquen tot cap un costat més sinistre. 'HHH UM AN -ista', en canvi, ja es remarca directament desde l’atonalitat experimental en la primera part, i es centra més en accentuar aquest sentit apocalíptic que he descrit al començament. Una abstracció més notoria, com el mateix títol deixa entreveure.  Segueix gestant i explaiant aquest dark drone ambient—que sol ser una mica la marqueta de la casa de l’artista— que en la primera cara es veu un pèl més difuminada. Retorna a la instrumentalitat percusiva, després a un sorroll brut nebulos d’estètica industrial i ja ho deixa acabar amb una sensació sonora de final inmiment. 


I en suma, Residual acaba sent una meditació sonora rotunda i essencial. Fotografia de portada: 
Text: Ikram Bouloum
Correcció: Pendent