31 d’oct. 2014

Les coses rares que fem per festes* (aka Hanukah Harry) (per Shaina Joy Machlus)


Aquest article ve amb un regalet, un acompanyament musical de la mà de Melissa Lingo i d'una servidora. Una cançó feta especialment per aquest article i per aquest tema. Que en gaudiu.

Gettin laid

El Leo va "fer-ho" amb la Kate a Titanic, la Simone de Beauvoir i el Sartre també, l'Elizabeth i el Sr. Darcy està clar que també. La més noble de les creuades en nom del misteri universal més vell, l'amor. I a vegades nosaltres, la gent "normal", també "ho fem" per amor. Però siguem sincers, la majoria de vegades "ho fem" per altres raons. (En aquest article, posem-hi que "fer-ho" pot ser sexe, fotre's mà, enrotllar-se, i tots els passos entremig).

La nostra ensucradíssima cultura ens diu que l'amor és l’única raó de ser necessària. Prendre decisions es pot dividir en dues categories clares: l'amor i després totes les altres raons. Però qui som per dir quina és més sensata o significativa? La majoria de gent que ha estat enamorada sap que és un dels estats emocionals més frenèticament psicòtics en els que un es pot voluntàriament (o involuntàriament) submergir.

Jo, aquí a Catalunya, encara m'he d'enamorar. Bé, estic en una relació extremadament seriosa i profundament amorosa amb el meu actual grupet d'amigues catalanes, però fins ara l'amor romàntic m'evadeix. De totes maneres, això no m'ha frenat a l'hora de "fer-ho" un saníssim nombre de vegades per altres raons diverses. A la gent corrent potser els semblarà que aquesta llista representa una espècie de fracàs romàntic. Ans al contrari, com a mínim a mi, m'agrada donar-me el gust de mantenir una conversa una mica menys trivial sobre relacions humanes. De totes maneres, l'amor és un tema molt suat en la basta història de la narrativa.

Estimats homes diversos d'arreu d'Europa que heu tingut el plaer de gaudir de la meva companyia, no us estimava aleshores, i sabia que probablement mai ho faria. Però...
 • La teva mare era realment encantadora. Em va servir un te en una tasseta tradicional de porcellana, vam parlar sobre vides passades, ens vam quedar fins les tantes fumant cigarretes fines al balcó. Llàstima que ella no fos soltera...
 • La teva família té dos (dos!) pisos increïbles impressionantment situats. I estic parlant de vistes a la torre Eiffel.
 • Tenia moltes ganes d'anar a dormir, estava cansada. I estava clar que no em deixaries tranquil·la fins que no ens haguéssim enrotllat.
 • La meva amiga s'estava enrotllant amb el teu amic, estaven asseguts just davant nostre en aquell petit bar, tu em miraves fixament, després a ells, després a mi, de manera bastant ansiosa. Era incòmode. Mentre ens enrotllàvem com a mínim ja no podies despullar-me amb la mirada.
 • Al concert que em vas convidar la música estava molt molt alta, i era molt molest anar preguntant-te “queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeè?!”, de manera que en lloc d'això em vaig enrotllar amb tu.
 • Aviam, aquella camisa estampada amb aquell pantaló de sastre estampat. Mitjons de llana vermells i botes de pell acabades d'enllustrar. I els cabells acabats de tallar. Estaves petant-ho molt fort.
 • Vas cantar una cançó de Beyoncé al karaoke. No et sabies ni una paraula però per uns instants, mentre eres a l'escenari, vaig pensar que potser hauria de “put a ring on it” (posar-hi un anell).
 • Tenies una molt bona opinió de tu mateix i de totes les teves opinions, i t'agradava explicar-m'ho. Durant hores. Sense parar. Vaig "fer-ho" perquè tanquessis la boca.
 • La meva habitació és molt fosca i hi fa molt fred a l'hivern, una persona més és molt menys cara que un calefactor o una d'aquelles caríssimes "happy lamps".
 • Perquè em vas dir que parlava molt bé el castellà. Mai podria estimar algú que menteix tan descaradament, però per a una o dues nits: endavant, torna-m'ho a dir.
 • Feia quasi quatre mesos que no follava i m'estava començant a preocupar que si m'esperava més potser oblidaria com es feia. Ja sé el que diu la gent d'anar en bici, però no oblidem que una bici normal, si està rovellada, és inservible... Per molta pràctica que s'hagi pogut tenir abans.
 • Havia estat parlant massa sovint amb ma mare, que, com sempre, m'insisteix per a que trobi un "home maco, ric i conservador". Tu quadraves perfectament. I eres parat i mentalment avorrit.
 • Havia estat parlant massa sovint amb ma mare, que, com sempre, m'insisteix per a que trobi un "home maco, ric i conservador". Eres tot el contrari l'única cosa que tenies que s'assemblés a una feina era liar porros i parlar sobre “lo fotuda” que està la resta de la societat. Tu també eres parat i mentalment avorrit.
 • Feia tres dies que no deia ni una paraula en anglès. Trobar-me un ianqui en un bar claríssimament català va ser com embolicar-me amb la més càlida de les mantes, estampada amb la bandera americana. Al tancar el bar no volia parar de parlar en anglès sobre hip-hop americà, pancakes, cafè de filtre, etc. De manera que et vaig portar a casa.
 • Vas endevinar el meu signe del zodíac. I la teva carta astral encaixava a la perfecció amb la meva. I, a sobre, Venus estava en retrocés moment ideal per tenir un rotllet però terrible per començar qualsevol relació relativament seriosa.
 • Una vegada, a un sopar en honor a la teva obra artística, vas seure al costat de Noam Chomsky (Noam Chomsky!). La idea que els teus llavis potser van beure equívocament de la copa d'un dels meus herois va ser suficient per seduir-me i besar-los, també equívocament.

Tot això segurament no és allò del que parlotejava Shakespeare. Però potser aquesta col·lecció és una cosa més moderna, un estil d'amor diferent amb el seu propi valor igual d'important i potser més funcional. Els japonesos, a la idea de trobar perfecció en la imperfecció, n'hi diuen Wabi Sabi. Considerem això el naixement de l'amor Wabi Sabi.

En tornar a explicar aquesta història no puc evitar sentir curiositat per l'altra part dels meus amors Wabi Sabis. Què deuen dir les llistes dels meus companys, dels homes amb qui m'he trobat? I encara més interessant: què diuen les vostres?

---------- TEXT ORIGINAL EN ANGLÈS ----------

GETTIN LAID

This article comes with a special treat—Musical accompaniment by one Melissa Lingo and yours truly. A song written just for this article and subject. Enjoy.

Gettin laid

Leo did ‘it’ with Kate in ‘Titanic’, Simone de Beauvoir and Sartre too, Elizabeth and Mr. Darcy definitely. The noblest of quests all for the sake of the oldest universal mystery—Love. And sometimes us ‘normal’ folk also do ‘it’ for Love. But let’s be honest, most times we do ‘it’ for other reasons. (In this article, let’s think of ‘it’ as heavy petting, sex, making out, and all bases in-between.)

Our sugar-glazed donut of a culture tells us Love is the ultimate and only rationale necessary. Decision-making can be divided into two clear categories. There’s Love and there’s every other reason. But who’s to say which is more meaningful or sensible? Most people who have been in Love know it’s one of the most frantically psychotic emotional states one can voluntarily (or involuntarily) dive into.

I have yet to fall in Love here in Catalunya. Well, I am in an extremely serious and deeply loving relationship with my current Catalan girl-gang and with Barcelona, but thus far romantic Love has evaded me. This, however, hasn’t stopped me from doing a healthy number of various ‘it’s for various other reasons. To the common eye, it might seem this list represents some sort of romantic failure. But on the contrary, to me at least, I am happy to indulge in a less trite conversation on human relations. In the grand scheme of storytelling, Love is a totally exhausted subject anyway.

Dear various men around Europe who have had the pleasure of my company,
I didn’t Love you then, and knew I probably never would. But…

 • Your mom was seriously lovely. She served me tea in delicate, traditional china, we talked about past lives, stayed up late smoking skinny cigarettes on the balcony. If only she was single.
 • Your family owns two (two!) incredible apartments in an amazing location. And I’m talking views of the Eiffel Tower here.
 • I really just wanted to go to bed, I was tired. And it was clear you were not going to leave me alone until we made out.
 • My friend was making out with your friend, they were sitting right across from us at the tiny bar, you were staring at me, then them, then me, quite anxiously. It was awkward. At least when we were kissing, you couldn’t keep undressing me with your eyes.
 • The music was really, really loud at the concert you invited me to and it was really annoying to keep asking you “whhaaaaaaaaaaat!?”, so I made out with you instead.
 • I mean, that patterned shirt with those tailored, patterned slacks. Red wool socks and newly shined leather boots. And that fresh haircut. You were killin’ it.
 • You sang a Beyonce song at karaoke. You didn’t know any of the words but for a few moments while you were on stage I thought I might have to put a ring on it anyway.
 • You thought very highly of yourself and all your opinions, and you liked to tell me about it. For hours. Nonstop. I did ‘it’ so you would shut up.
 • My room gets really cold and it’s so dark in the wintertime, an extra person is a lot less expensive than a space heater and one of those pricey ‘happy lamps’.
 • Because you told me my Spanish was really good. I could never love anyone who so blatantly lies, but for a night or two go ahead and tell me again.
 • It had been almost 4 months since I had sex and I was beginning to become concerned if I waited any longer I might forget how. I know what people say about riding bikes, but let’s not forget a bike covered in rust is unusable… no matter how much previous practice you’ve had.
 • I had been speaking with my mother too often, who as always, pushes me to find a ‘nice, wealthy, conservative man’. You fit the bill perfectly. And were mind numbingly boring.
 • I had been speaking with my mother too often, who as always, pushes me to find a ‘nice, wealthy, conservative man’. You were the exact opposite—your only employment seemingly rolling joints and talking about how ‘fucked up’ the rest of society was. You also were mind numbingly boring.
 • It has been three days since I’d spoken a word of English. Meeting a Yankee at a clearly Catalan bar was like wrapping myself in the coziest of American Flag-patterned blankets. After the bar closed I didn’t want to stop speaking in English about American hip-hop, pancakes, drip coffee, etc, so I took you home.
 • You guessed my astrological sign. And your astrological chart was an exact fit to mine. Plus Venus was in retrograde—perfect time for a fling but horrible time to start anything relationally serious.
 • You once sat beside Noam Chomsky (Noam Chomsky!) at a dinner honoring your artwork. The idea that maybe your lips mistakenly drank from the same glass as a hero of mine was enough to entice me to mistakenly kiss your lips as well.
 • Together this probably isn’t the stuff Shakespeare rattled on about. But maybe this collection is something more modern, a different type of Love that has it’s own value—equally important, if not more functional. The Japanese call the idea of finding perfection in imperfection Wabi Sabi. Consider this the birth of Wabi Sabi Love. In retelling this history I can’t help but feel even more curious about the other side of my Wabi Sabi Loves. What about the lists of my partners, of the men I’ve encountered? And more interestingly, what about your list?

Shaina Joy Machlus (periodista, col·laboradora habitual de Tom Tom Magazine i de Markers of Barcelona. Actualment està sortint amb la seva col·lecció de clàssics de la literatura russa i el seu kit de bateria.)

Fotografia de portada: Edu J. Montoya
Text: Shaina Joy Machlus
Traducció: Núria Curran
Correcció: Pol Camprubí

1 comentari:

Anònim ha dit...

quina tonteria d'article