15 de març 2013

TOTA LA NOSTRA VIDA AL DESCOBERTDit així, tenint en compte con funcionen totes les xarxes socials a dia d'avui, això no és cap notícia. Però fins ara tot el que havíem sentit era pura teoria. Ara, aquesta teoria s'està començant a materialitzar: Facebook pot fer servir tota la informació dels nostres perfils de la seva xarxa social per obtenir dades sobre tots i cadascun dels usuaris: gustos, sexe, tendències, etc. Voleu saber com es pot arribar a descobrir tot això? Us en donem unes pinzellades després de l'hipersalt.


Tots sabem que tenim mecanismes a les diferents xarxes socials per poder preservar la nostra intimitat, sobretot després de totes les polèmiques, judicis, i demés revoltes a les mateixes xarxes socials dels usuaris contra les empreses que les gestionen. Perquè una xarxa social sense usuaris no pot existir, i encara que tot sigui un negoci, s'ha de buscar el punt mig entre el que necessita l'empresa i el que vol l'usuari. És per això que Facebook (com a exemple més clar) ha hagut de reformular en diverses ocasions les seves polítiques de privacitat i els mecanismes que dóna als seus usuaris a fi de poder protegir-se de l'abús de la informació personal i privada.


Amb aquestes instal·lacions dóna gust fer estudis així

Però un estudi recent de la Universitat de Cambridge fet sobre una mostra de 58.000 usuaris de Facebook ha demostrat que es poden arribar a descobrir diferents aspectes de cadascun d'aquests usuaris mitjançant patrons que es desprenen de les pàgines a les quals han fet el "M'agrada". Podem pensar que l'explotació d'aquesta informació per vendre'ns algun producte és molt habitual, sobretot tenint en compte que Google fa servir els continguts dels correus de Gmail per oferir els seus Google Ads (publicitat inserida a moltíssimes pàgines web o a la mateixa pàgina del servei de correu) totalment personalitzats i a la mida del que creu que necessitem segons les dades que ha extret de les nostres converses/correus/notes/etc.

Aquest estudi, però, demostra que es pot arribar a aconseguir informació més sensible i molt més íntima (raça, orientació sexual, religió, estabilitat emocional, ètnia, edat, tendències polítiques, quocient intel·lectual i molts aspectes més molt més personals) tan sols amb la informació dels "M'agrada" que fem sobre qualsevol pàgina, article, comentari o dada que estigui a la xarxa social. I l'ús que es pugui fer d'aquesta informació ja queda entre cadascú de nosaltres i el nostre nivell de paranoia o coneixement sobre les teories de conspiració que ens passin pel cap.


Ens sorprendria descobrir amb quanta gent podem estar connectats

Aquest tema és molt seriós, i hauria de servir per reflexionar sobre els continguts que decidim publicar o la nostra interacció (de vegades excessiva, tot i que això ho determina cada usuari) amb les xarxes socials i la resta d'usuaris. Com ja vam plantejar una vegada, si tota aquesta informació arribés a qui no hauria de tenir-la mai... val més no pensar-hi ni veure gaires més pel·lícules de ciència ficció, no sigui que es facin realitat.


Fotografia de portada:
Text: Christian Peña
Correcció: Marta C.