30 d’abr. 2011

'FREEDUMB'
A l'actualitat, gran part dels processos de creació de marca són el resultat d'iniciatives comercials més que personals, que són la manifestació dels desitjos i els interessos d'un grup de persones. Però, sempre ha estat així? Històricament, tant en contextos socials com artístics, la creació d'una marca era el producte d'una expressió personal i individual. Aquest és el punt de partida de Freedumb, la mostra de Jonathan Zawada que presenta la Vallery Gallery.

No estem parlant de "freedom" (llibertat), sinó de "freedumb", que és el resultat de la fusió entre "free" (lliure) i "dumb" (tonto) i vol ser una exploració entre aquestes dos corrents ocultes darrera la creació de marca. Per aquest motiu, tot i que el format il·lustratiu és compartit, l'exposició també es divideix en dues parts.

La primera part consisteix en una sèrie de posters gràfics il·lustrats que fan servir les tècniques més modernes de producció d'imatges orientades al mercat de masses i un llenguatge del disseny contemporani per comunicar idees personals, valors i sentiments. I és que l'actualitat no té perquè veure's limitada per l'autenticitat visual dels seus productes.

En canvi, la segona part ofereix un contrapunt teòric sobre una selecció d'imatges basades en la programació, que són el resultat de diversos intents de prescindir del seu enfocament minuciós i metòdic a l'hora de crear imatges. El resultat són composicions molt més definides i amb tocs de pintures rupestres o paisatges primaris, que presenten un contingut molt més proper a les referències bàsiques i fonamentals.

Jonathan Zawada
és un dissenyador gràfic i director creatiu conegut a nivell internacional, que treballa en els sectors de la música, la publicitat, la moda i l'empresa, des de Sydney (Austràlia). Ha realitzat treballs per RVCA, Coca-Cola, BMW i forma part del col·lectiu de TRU$T FUN!.

La pregunta, doncs, és clara: i tu, què creus que ha de prioritzar en la creació d'una marca, les iniciatives personals o comercials? Tens fins al 2 de juny per visitar Freedumb i acabar d'aclarir-ho.